Sumár

V rámci školskej hokejbalovej ligy sme stanovili jednotlivé kategórie, do ktorých sa družstvá mohli, resp. stále môžu prihlásiť:

1. Dievčatá /vekové obmedzenie: 1.-9. ročník ZŠ/
2. I. stupeň ZŠ /1
3. Mladší žiaci /5. – 6. ročník ZŠ/
4. Starší žiaci /7. – 8. ročník ZŠ/

V rámci jednotlivých kategórií sa zatiaľ prihlásili tieto družstvá:

v kategórii Dievčatá:
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “A”
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “B”

v kategórii I. stupeň ZŠ:
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “A”
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “B”

v kategórii Mladší žiaci:
Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “A”
Základná škjola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “B”

v kategórii Starší žiaci:
Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Lipová 2, Spišská Nová Ves
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Základná škola, Zd. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Základná škola, sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Základná škola, Komenského 3, Smižany
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “A”
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves “B”

Harmonogram zápasov

1 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Zd. Nejedlého SNV
2 ZŠ Lipová SNV : ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV
3 ZŠ Levočská SNV : ZŠ Komenského Smižany
4 ZŠ Hutnícka SNV : ZŠ Komenského SNV B
5 ZŠ Ing. Kožucha SNV : ZŠ Komenského SNV A
6 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Lipová SNV
7 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV : ZŠ Levočská SNV
8 ZŠ Komenského Smižany : ZŠ Hutnícka SNV
9 ZŠ Komenského SNV B : ZŠ Ing. Kožucha SNV
10 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Lipová SNV
11 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV
12 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Levočská SNV
13 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV : ZŠ Komenského Smižany
14 ZŠ Levočská SNV : ZŠ Hutnícka SNV
15 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Ing. Kožucha SNV
16 ZŠ Komenského Smižany : ZŠ Komenského SNV B
17 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV
18 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Levočská SNV
19 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Komenského Smižany
20 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV : ZŠ Hutnícka SNV
21 ZŠ Levočská SNV : ZŠ Komenského SNV B
22 ZŠ Komenského Smižany : ZŠ Ing. Kožucha SNV
23 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Levočská SNV
24 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Hutnícka SNV
25 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Komenského Smižany
26 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV : ZŠ Komenského SNV B
27 ZŠ Levočská SNV : ZŠ Ing. Kožucha SNV
28 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Komenského Smižany
29 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Hutnícka SNV
30 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Komenského SNV B
31 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV : ZŠ Ing. Kožucha SNV
32 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Hutnícka SNV
33 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Komenského SNV B
34 ZŠ Lipová SNV : ZŠ Ing. Kožucha SNV
35 ZŠ Komenského SNV A : ZŠ Komenského SNV B
36 ZŠ Zd. Nejedlého SNV : ZŠ Ing. Kožucha SNV

Fotogaléria